CONSTRUCTII LUCRARI SPECIALE SI MONTAJ SA-notificare

 

NOTIFICARE PRIVIND RAPORTUL ASUPRA FONDURILOR OBŢINUTE

 DIN LICHIDAREA ŞI DIN ÎNCASAREA DE CREANŢE

 

Nr. 3906/19.11.2014

 

1.Date privind dosarul: Nr. 3689/118/2009, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Jianu Corina

2.Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr. 31, Nr. tel: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 8:30-12:30

3.Debitor: S.C. Construcţii Lucrări Speciale şi Montaj S.A, Sediul social: Constanţa, B-dul Tomis, nr. 20-26, Cam. 331-332, Et. 3, Jud. Constanţa, J13/647/1991, CUI 1888594

4.Creditori: conform lista anexa

5.Lichidator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP0270, CIF: RO20553269, Tel/Fax: 0241.488.238, E-mail: maestro@maestrolichidare.ro; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Sîrbu Anca Cristina

6.Subscrisa: Maestro S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Construcţii Lucrări Speciale şi Montaj S.A. conform Sentintei Civile nr. 2938/COM/01.10.2012 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 3689/118/2009, în temeiul art. 122 din Legea privind procedura insolventei, publica prezenta notificare privind raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe

 

NOTIFICĂ

 

 La data de  14.11.2018 lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Constanţa raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe.

Potrivit raportului de distributie s-au distribuit sume si pentru acoperirea creantelor salariale, iar pentru ridicarea contravalorii acestora va steptam la sediul lichidatorului judiciar zilnic intre orele 10:00 – 16:00.

Pentru  alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la urmatoarele date de contact Tel./Fax: 0241.488.238 sau 0241.488.239, e-mail: maestro@maestrolichidare.ro, adresa: Constanta, Str. Dr. A. Karatzalli, nr. 24, Jud. Constanta.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

               O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, urmează a fi  afişate la uşa tribunalului la data de 14.11.2018

               Oricare creditor sau adunarea creditorilor poate formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la afişare.

               O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar.

               Pentru  alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.

 

              

                                                                                        

                                                             

         MAESTRO S.P.R.L.

Lichidator judiciar al  CONSTRUCTII LUCRARI SPECIALE SI MONTAJ S.A

Stroie Cristina